Každá navigácia využíva služby GPS.

Global Position system (GPS) je systém na presné určenie polohy kdekoľvek na Zemi.

GPS – bol vyvinutý v USA a skladá sa z troch častí:

1.       kozmická – je to 24 družíc (21 navigačných a tri záložné), ktoré obiehajú Zem vo výške 20200 km. Každá družica, ktorá váži asi 900 kg a stojí asi 50 mil. dolárov, prijíma, vysiela a uchováva informácie, ktoré dostáva z riadiaceho centra (korekcia dráhy atď.)

2.       riadiaca časť – skladá sa z riadiaceho centra , štyroch monitorovacích staníc rozmiestnených po celom svete a tri vysielacie stanice. Riadiace centrum je v opevnenom bunkri v Skalistých horách.

3.       užívateľská časť – sú to jednotlivé GPS prístroje, ktoré prijímajú a vyhodnocujú GPS signály. Tieto prístroje dokážu určiť polohu rýchlosť a čas.

 

GPS bol vyvinutý pre americké ministerstvo obrany. Jednalo sa o dĺžkomerný systém pre presné riadenie polohy, rýchlosti a času vojenských jednotiek USA. Neskôr bol ten tento systém uvoľnený aj pre civilný sektor, avšak s niektorými obmedzeniami.

Budovanie pozičného systému začalo v 60-tych rokoch minulého storočia. Avšak systém, ktorý je prevádzkovaný dnes začala budovať spoločnosť Rockwell v 1980 roku. Do kozmu bolo postupne vynesených 28 družíc. V roku 1993 bolo možné po celej Zemi  určiť trojrozmernú polohu.

Systém pre určenie polohy bol od počiatku plánovaný ako vojenský a aj civilný. Systém pre civilný sektor bol však spustený so zámerným zhoršovaním presnosti polohy. Po protestoch verejnosti bol od 1.5.2000 tento systém zhoršovania presnosti zrušený. Presnosť GPS pre civilný sektor je v súčasnosti asi 10 až 15 metrov.

Autorizovaní užívatelia - Americká armáda, časť NATO a vybrané civilné objekty používajú systém PPS – Precise Positioning Service. Precision code je šifrovaný a majú k nemu prístup iba vyššie uvedení autorizovaní užívatelia.

Nás, bežných užívateľov zaujímajú hlavne koncové, užívateľské GPS prístroje – navigácie. Navigácie sa rozlišujú podľa spôsobu použitia:

1.       pre automobily

2.       motocykle

3.       bicykle

4.       turistické

5.       pre mobilné telefóny

6.       lodné navigácie

7.       iné

Už z vymenovaného vyplýva, že spôsob použitia navigácií je veľmi rozsiahlý. Kvalita navigácie je z veľkej miery daná kvalitou mapového podkladu. Svetový lídri vo výrobe navigačných prístrojov sú americký Garmin a holandský Tom Tom.

 

Dnešné navigácie sú už pomerne prepracované a využívajú stále lepšie a presnejšie mapy a kvalitnejší softvér pre vyhodnotenie pozície užívateľa.  V súčasnosti už nie je najdôležitejšou časťou navigácie samotný navigačný prístroj, ale kvalitná mapa, ktorá rozhoduje, či sa do svojho cieľa dostanete alebo nie.

Anketa

Páči sa Vám naša stránka?

Ano - 55%
Nie - 41.7%
Neviem - 3.3%

Celkom hlasov: 60
Hlasovanie pre túto anketu bolo ukončené na: december 31, 2015